Kömür Katranlı Epoksi (Coal Tar)

HEMPADUR LTC 15030   Tanım : HEMPADUR 15030, düşük sıcaklıkta kürlenebilen, iki komponentli ‘poliamid adduct' kürlemeli, kömür katranlı epoksi boyadır. Deniz suyuna, ham petrole, fuel oil ve benzerlerine karşı çok dayanıklıdır. Bazı petrol türevlerine aromatik hidrokarbonlara ve güçlü solventlere karşı dayanıklı değildir. Alifatik hidrokarbonlarla temasta renk değiştirebilir.
Kullanım Alanı : Yüksek derecedeki korozif ortamlarda, örneğin; tatlı su veya deniz suyu içerisindeki ve/veya denizde sıçrantı bölgelerinde kullanılan çelik ve beton yüzeylerin uzun süreli korunmalarında kendinden astarlı boya sistemi olarak, uygulama sıcaklığının 10ºC’nin altında olduğu durumlarda kullanılır.
Grup : Deniz; Endüstri
       
HEMPADUR 15100   Tanım : HEMPADUR 15100, ‘amine adduct’ kürlemeli, iki komponentli, yüksek film kalınlığında tatbik edilebilen kömür katranlı epoksi boyadır. Aşınmaya ve darbelere karşı mükemmel dayanım sağlamasının yanısıra deniz suyuna, atık sulara, fuel oile, alifatik solventlere ve mineral asit sıçrantıları ile aromatik solvent sıçrantılarına karşı dayanımlıdır. Yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık farklarına karşı poliamid ile kürlenen epoksi boyalara kıyasla daha dayanıklıdır.
Kullanım Alanı : Yüksek derecedeki korozif ortamlarda çelik ve beton yüzeylerin uzun süreli korunmalarında HEMPADUR 15100 önerilir. Örnek alanlar;sualtında kalan yüzeyler , korozif ortamlarda toprak içerisindeki çelik yüzeyler, beton ve çelik boru hatları, fuel oil veya yağlama yağları taşıyan eden tanklar, atık su tesislerindeki beton ve çelik yüzeyler, sıcak su taşıyan boru, tank ve benzerleri.
Grup : Deniz; Endüstri
       
HEMPADUR 15130   Tanım : HEMPADUR 15130, ‘poliamid’ kürlemeli, iki komponentli, çok dayanıklı bir film tabakası oluşturan kömür katranlı epoksi boyadır. Deniz suyu ve mineral yağlara karşı çok dayanıklıdır. Bazı solventlere karşı dayanımı sınırlıdır. Alifatik hidrokarbonlarla temasta renk değiştirebilir.
Tanım : Yüksek derecedeki korozif ortamlarda çelik ve beton yüzeylerin uzun süreli korunmalarında kendinden astarlı boya sistemi olarak. Ham petrol ve fuel oil tanklarının iç yüzeylerinde kullanıldığında mükemmel bir koruma sağlar. Eğer boya filmi asidik ortama veya sıcaklık farklarına maruz kalacak ise HEMPADUR 15100 kullanımı önerilir. Düşük sıcaklıkta ( -10°C’den +10°C kadar) yapılacak uygulamalarda HEMPADUR LTC 15030 kullanımı önerilir.
Grup : Deniz; Endüstri