Aseton

Kimyasal İsmi : Dimethyl ketone; 2- Propanone; Aseton
Formül : C3H6O / [(CH3)2CO]

Fiziksel & Kimyasal Özellik:

Fiziksel Hal : Berrak, renksiz ve uçucu sıvı (su ile her oranda karışabilir.)
Molekül Ağırlığı : 58,08
Kaynama Noktası : 56,5 @ 760 mmHg
Erime Noktası : -95 °C
Tutuşma Noktası : -18 N –20 °C (Kapalı Tank)
Özgül Ağırlığı : 0,790 (@ 20/4 °C) gr/m3

Tehlike Sembolleri : F
Risk Sembolleri : R11; R36; R37; R38; R66; R67
Güvenlik : S2; S9; S16; S23; S26; S33

Depolama : Tankın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Serin kuru ve iyi havalandırılan yerde saklanmalıdır. (Yangın riski yüksek) Buharının solunması tehlikelidir. Deri ile temasından kaçınılmalıdır.