MRN 950

Ürün Kodu : MRN 950
Ürün Adı : Yakıt
Tanımı : Solventsiz epoxy son kat kaplama
Kullanım Yeri : Teknelerin atık su ve yakıt depoları
Avantajları : Atık su ve yakıttan etkilenmez
Kullanım Şekli : Karışım oranı 4/1