MRN 2000

Ürün Kodu : MRN 2000
Ürün Adı : Atık su
Tanımı : Solventsiz epoxy coal tar son kat
Kullanım Yeri : Atık su tank izolasyonu
Avantajları : Atık su ve yakıttan etkilenmez
Kullanım Şekli : Karışım oranı 2/1