Gaz Boruları epoksi kaplamaları

HEMPEL’S GAS PIPE COATING 85442   Tanım : HEMPEL’S GAS PIPE COATING 85442, iki komponentli, poliamid kürlemeli epoksi boyadır. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE’S STANDARD RP 5L2’ye uygundur.
Kullanım Alanı : Kuru gaz taşıyan boruların içlerinde tek katlı sistem olarak kullanılır. Sürtünmeyi azaltmak ve boru iç yüzeylerini pürüzsüz hale getirmek için formüle edilmiştir.
Grup : Endüstri
       
HEMPEL’S HS GAS PIPE COATING 87633   Tanım : HEMPEL’S HS GAS PIPE COATING 87633, iki komponentli epoksi poliamid kürlemeli kaplamadır. AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE’S STANDARD RP 5L2’e uygun olarak formüle edilmiştir.
Kullanım Alanı : Kuru ve tatlı (sweet) gaz taşıyan boruların içinde tek katlı boya sistemi olarak kullanılır.Boru iç ceper yüzeyini düzleştirerek ‘sürüklenme direnci’ ni azaltır.
Grup : Endüstri