Epoksi Astar / Arakat / Sonkat

HEMPADUR PRIMER 15300   Tanım : HEMPADUR PRIMER 15300, korozyon önleyici pigment olarak çinko fosfat ihtiva eden, iki komponentli poliamid kürlemeli epoksi astar boyadır. Kürlendiğinde dayanıklı ve pas önleyici bir kaplama oluşturur.
Kullanım Alanı : Boya spesifikasyonuna göre, sualtı da dahil genel amaçlı epoksi astar olarak kullanılabilir.
Grup : Endüstri
       
HEMPADUR 15553   Tanım : HEMPADUR 15553 iki komponentli, polyamid- adduct kürlemeli epoksi boya olup, aşınmalara ve darbelere karşı iyi koruma sağlayan esnek ve çok iyi yapışan bir boyadır. Çinko fosfat ihtiva eder ve -10ºC’ye kadar kürlenir.
Kullanım Alanı : Galvaniz ,alüminyum ve paslanmaz çelik yüzeylerinde HEMPATEX, HEMPADUR ve HEMPATHANE boya sistemlerinin astarı olarak kullanılır. HEMPADUR 15553 yüzeyin pürüzlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlardada kullanılabilir. Yüzey hazırlığı için arka sayfaya bakınız.
Grup : Deniz; Endüstri
       
HEMPADUR FAST DRY 15560   Tanım : HEMPADUR FAST DRY 15560, çok kısa sürede kuruyan, iki komponentli, poliamin-adduct kürlemeli epoksi boyadır. Korozyon önleyici pigment olarak çinko fosfat ihtiva eder.
Kullanım Alanı : Boya spesifikasyonuna göre sualtı da dahil genel amaçlı epoksi astar ya da ara kat olarak kullanılır. Çok hızlı kuruduğu için özellikle atölye içi uygulamalar için uygundur.(Sualtı spesifikasyonları için Hempel’e danışınız).
Grup : Endüstri
       
HEMPADUR 15570   Tanım : HEMPADUR 15570, iki komponentli, poliamid adduct kürlemeli, -10ºC sıcaklığa kadar kürlenebilen korozyona karşı dayanımı yüksek epoksi boyadır. Mika Demir Oksit pigmenti ihtiva eden açık gri 12430 rengi, nemli koşullarda ve nemli yüzeylere uygulanabilir.
Kullanım Alanı : 1. Boya spesifikasyonuna göre sualtı da dahil olmak üzere genel amaçlı astar, ara kat ve/veya son kat olarak (kozmetik görünümün daha az önemli olduğu yerlerde son kat olarak) kullanılır. 2. Düşük sıcaklıklarda kürlenebilen epoksi astar, ara kat ve son kat olarak kullanılabilir. Kömür katranlı epoksi sistemlerinde aşındırıcı raspa astarı olarak kullanılabilir.
Grup : Deniz; Endüstri
       
HEMPADUR 15590   Tanım : HEMPADUR 15590 özellikle ağır aşınmaya maruz kalan yüzeylerde kullanılan iki komponentli epoksi boyadır.
Kullanım Alanı : Spesifikasyona göre sualtı yüzeyler de dahil, ağır hizmet boya sistemlerinin raspa astarı olarak kullanılır. Uygulamanın minimum 5ºC, tercihan 10 ºC veya üzerinde olması gerekir.
Grup : Deniz; Endüstri
       
HEMPADUR HI-BUILD 45200   Tanım : HEMPADUR HI-BUILD 45200, iki komponentli epoksi boyadır. Deniz suyuna, mineral yağlara ve petrol/ petrol türevi sıçrantılarına dayanıklı sert bir kaplamadır.
Kullanım Alanı : Boya spesifikasyonuna göre ara kat veya son kat epoksi olarak kullanılır.
Grup : Endüstri
       
HEMPADUR MASTIC 45880/45881   Tanım : HEMPADUR MASTIC 45880/ 45881, ‘poliamid adduct’ kürlemeli, yüksek katı maddeli, iki komponentli ve yüksek film kalınlıklarında akmadan uygulanabilen epoksi boyadır. Yüzeye iyi nüfuz eden ve düşük sıcaklıklarda da kürlenebilen sert bir kaplama oluşturur.
Kullanım Alanı : Düşük oranda uçucu organik maddeye sahip (VOC: volatik organic component) ve yüksek film kalınlığında uygulanabilen, yüzey toleranslı, kendinden astarlı boya olarak ağır hizmet boya sistemlerinde kullanılır. Geminin sualtı yüzeyleri ve balast tankları da dahil olmak üzere yeni inşa ve bakım projelerinde çok amaçlı olarak kullanılır. Poliüretanın son kat olarak kullanıldığı boya sistemlerinde, katlararası bekleme süresinin uzun olmasının istenildiği durumlarda kullanılır. Poping (kabarcıklanma) problemini en aza indirebilmek için kürlenmiş çinko silikatlı veya metal sprey uygulanmış yüzeylerde uygulanır. Kozmetik görüntünün daha az önemli olduğu dış mekanlarda kullanılır.
Grup : Deniz; Endüstri
       
HEMPADUR 47200   Tanım : 47200 iki komponentli, çok kısa sürede kuruyan polyamin adduct kürlemeli epoksi boyadır. Mikalı demir oksit ve çinko fosfat ihtiva eder. -10ºC’in üzerindeki sıcaklıklarda kürlenerek sert ve aşınmaya dayanıklı bir kaplama oluşturur.
Kullanım Alanı : Katlararası bekleme süresinin az olmasının istendiği atölye içi uygulamalarda HEMPADUR sistemlerinin astarı veya arakatı olarak. Saha uygulamasında da kullanılabilir. Üzerine poliüretan boya uygulanması durumunda katlararası maksimum bekleme süresinin uzun olması nedeniyle astar/arakatın atölyede üretim sırasında, son katın (poliüretanın) sahada uygulanması gereken durumlarda kullanılabilir.
Grup : Endüstri